/* */

Generálny riaditeľ BRANDINSIDER GmbH

Profesor Dr. Peter Littmann je generálnym riaditeľom poprednej poradenskej spoločnosti BRANDINSIDER GmbH v Hamburgu a zároveň poradcom medzinárodných spoločností, ako napríklad BMW, Porsche, Google a McDonalds. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával početné riadiace pozície v oblastiach manažmentu, marketingu, predaja a financií. Okrem iného bol predsedom predstavenstva spoločnosti Hugo Boss AG, ktorú priviedol k úspešnému presadeniu sa na svetovom trhu.  Profesor Littmann je aj poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky, Petra Pellegriniho a členom jeho „Rady múdrych“.

Prečítajte si rozhovor s Petrom Littmannom o fungovaní súčasného retailu.

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať