/* */

Retail Innovations Conference II sa blíži. Komorný festival inovácií prinesie už 12. apríla do kultového bratislavského hotela Radison Carlton veľa inšpirácie pre divákov, ktorí sa zaujímajú o retail. V programe figurujú prednášky dotýkajúce sa reťazcov s potravinami, fashion a elektro, konceptov finančných inštitúcií aj služieb. Spoločným menovateľom pre všetky menované je ľudský faktor. Tomu bude venované jedno samostatné dejstvo.

Nosnou časťou programu Retail Innovations Conference II je téma remodelingu, ale celé tretie dejstvo je venované ľudským zdrojom v retaile. V prvej časti vystúpi kľúčový rečník a hlavná hviezda druhého ročníka festivalu, uznávaný holandský dizajnér Martijn Frank Dirks. Predstaví aspekty úspešného remodelingu filiálok, kam chodia radi zákazníci aj zamestnanci. V treťom samostatnom bloku však prídu na rad ľudské zdroje.

Artiklom, ktorý v obchode dlhodobo chýba, sú kvalifikovaní a lojálni zamestnanci. Čo ich motivuje zostať? Je to plat, benefity či provízie, alebo kolektív a príjemné pracovné prostredie? Premietne sa zvýšenie honoráru aj do širšieho úsmevu a ústretovosti k zákazníkom? Dokážu aj menej kvalifikovaní ľudia zastávať zodpovedné funkcie? Budú sa chcieť učiť? Alebo upadnú do rutiny a budú sa „rozčuľovať iba do výšky platu“? Nahradia takýchto ľudí napríklad roboty alebo samoobslužné pokladnice? Dozviete sa, ako pristupovať k ľuďom tak, aby sa sami prihlásili a vo vašej firme zotrvali. Budeme spoločne hľadať odpoveď na otázku, ako sa z jednoduchého „podávača tovaru“ darí vychovať predavačov a obchodníkov.

Inovatívny retailový event musí mať aj inovatívne nástroje komunikácie. Pre cielené oslovenie tej správnej retailovej komunity sme zvolili sociálnu sieť pre profesionálov Linked In. „Dobrý obsah sa šíry sám, festival RIC 2018 má históriu aj dobrú reputáciu, každopádne možnosti Linked In dokážu vytvoriť cielenie na komunitu naladenú na rovnakú vlnu,“ dodáva David Zelinko, zodpovedný komunikačný špecialista.

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať