/* */

Retail Innovations Conference 2020, inšpiratívne podujatie venované funkčným retailovým inováciám, zažiari opäť 14. mája v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

Medzinárodný festival Retail Innovations Conference 2020, komorné jednodňové podujatie, oslovuje už štvrtým rokom profesionálov a nadšencov, ktorých bavia moderné retailové procesy a retailové trendy. Na podujatí sa do dnešného dňa predstavilo spolu 47 profesionálov z 9 krajín.

Každému ročníku patrila samostatná téma, ako digitalizácia, remodeling, funkčné inovácie. “Pokračujeme v silnej téme nastavenej minulým ročníkom a to:  TOTO FUNGUJE !, ale pridali sme ešte dodatok: …A KDE SÚ PENIAZE? Takzvaných inovácií je plný trh. Chceme upriamiť pozornosť na také riešenia, ktoré prinášajú obchodníkom hodnotu a peniaze,” popisuje festival spoluzakladateľ Tibor Tabery.

Príprava RIC 2020 čoskoro vrcholí. Bohatý program, témy, ktoré sa neopakujú, atraktívne mená lokálneho retailu, ako aj exkluzívni keynote rečníci zo zahraničia.

Všetky potrebné informácie o programe, obsahu prezentácií a vstupenkách budú postupne zverejňované na webstránke podujatia www.retail-innovations.com

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať