/* */

Project Manager Ingka Centres Slovensko

Radovan Galamboš, manažér najmodernejšieho gastro projektu v strednej Európe. Momentálne pracuje ako PROJECT MANAGER Ingka Centres Slovensko. Vo svojej kariére úspešne zvládol rôzne typy projektov vo viacerých krajinách. Pôsobil ako manažér projektu obchodného programu IKEA Centers Russia, Inter IKEA Centre Group CZ/SK (AVION Praha, AVION Ostrava..) a iné.. Špecializuje sa na rekonštrukcie a vytváranie vibrujúcich „meeting places“. Je tímový hráč, ambiciózny, sebestačný, odhodlaný dosiahnuť ciele..

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať