/* */

Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ COOP Jednota Nitra SD

Kariéru naštartoval, ako učiteľ matematiky. V roku 1970 nastúpil do Jednoty Topoľčany, ako účtovník strediska predajní, postupne sa vypracoval až na funkciu šéfa obchodno-prevádzkového úseku.   V roku 1990  prestúpil do Jednoty SD Nitra, ako obchodno-prevádzkový riaditeľ, kde pred 8 rokmi  prevzal funkciu Generálneho riaditeľa. Peter Šipčiak je kľúčový manažér systému COOP Jednota na Slovensku, ktorý sa podieľal  na realizácii  zásadných zmien v obchodnej politike COOP Jednota. 

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať