/* */

Generálny riaditeľ spoločnosti Reccom, s.r.o.

Zariaďovaniu obchodných prevádzok sa venuje od roku 2002. Najskôr v spoločnosti Siegel Slovakia, s.r.o., ktorej sa neskôr stal riaditeľom. V roku 2007 spoluzakladá súčasnú spoločnosť Reccom, s.r.o, špecialistu na vybavenie kamenných predajní. Spoločnosť remodeluje najmä supermarkety, čerpacie stanice, papierníctva a drogérie. 

Prečítajte si rozhovor s Petrom Muzikom nielen o remodelingu a modernizácii predajní.

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať