/* */

Main Sustainability ambassador METRO SK

V Metre pracuje na oddelení nákupu, okrem iného aj na zostavení kompletného sortimentu ekologického (kompostovateľného) jednorazového sortimentu ako náhrady jednorazových plastov. 
Za spoločnosť spustila predaj ekologickej čapovanej drogérie a v rámci Kampusu zaviedla postupné vzdelávacie aktivity súvisiace s trvalou udržateľnosťou a separovaním, čím sa výrazne znížila produkcia odpadu.

Aktuálne okrem iného pracuje na náhrade nákupných tašiek a sáčkov na ovocie a zeleninu či pečivo ako aj na zdokonaľovaní procesov, vďaka ktorým spoločnosť bude môcť dramaticky znížiť množstvo kamiónov na cestách a tým pádom aj uhlíkovú stopu.

Prečítajte si rozhovor s Anežkou Koválikovou, kde sa dozviete, ktoré praktické riešenia fungujú pre retail pre spoločnosť METRO SK.

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať